Komaf maken met de cultuur van gendervooroordelen

De werelden van bpost

Gender diversiteit
Gender diversiteit

Komaf maken met de cultuur van gendervooroordelen

Ooit werd de job die mensen deden meestal bepaald door hun geslacht. Zo werd een piloot of dokter verondersteld een man te zijn, en een secretaresse of verpleegster een vrouw. Vandaag is gelijkheid veel meer een feit en de jongste jaren zagen we tal van positieve genderontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Toch krijgen vrouwen in veel bedrijfstakken en sectoren nog altijd met meer obstakels te maken dan mannen.

 

Gendergelijkheid

Ons geslacht bepaalt niet langer wie we zijn, of wat we in het leven kunnen doen. In theorie althans. Mensen zijn maar mensen, en hoe ze zich identificeren zou hun mogelijkheden nooit mogen beperken.

Bedrijven erkennen meer en meer dat een divers personeelsbestand positief kan uitpakken voor de business. Toch worden vooral vrouwen nog vaak afgeremd in het voluit benutten van hun potentieel. Bij bpostgroup willen we iedereen kansen geven, op basis van vaardigheden en persoonlijkheid. Diversiteit en inclusie zijn dan ook centrale thema's voor de groep. Dit omvat een plan voor gendergelijkheid en een beleid rond diversiteit en inclusie.

 

Inzetten op een gemeenschappelijke cultuur

Aangezien bpost een van de grootste civiele werkgevers in België is, en ook in andere landen sterk aanwezig is, moet zo’n plan in de hele organisatie worden uitgerold, niet enkel in specifieke vestigingen. Typerend voor het inzetten op een 'gemeenschappelijke cultuur' is dat 'alle mensen, ongeacht hun etnische en sociale achtergrond, godsdienst, geslacht, leeftijd of handicap - zichtbaar of onzichtbaar - zich welkom en gewaardeerd voelen'.

Het XandY-netwerk van bpost is een voorbeeld van een initiatief van bpost België om gemeenschappen van vrouwelijke managers te promoten. Het is een inclusieve benadering, die ook mannelijke of non-binaire collega's aanspreekt en het bewustzijn vergroot rond belangrijke kwesties die de vooruitgang en ontwikkeling van vrouwen in de bpost-werkomgeving beïnvloeden.

Sinds het officiële lanceringsevent in Brussel in mei 2022 blijft het XandY-netwerk gestaag groeien. De betrokkenheid van bpostgroup bij XandY bleek uit de aanwezigheid van Audrey Hanard en Sonja Willems, twee leden van de Raad van bestuur. Zij hadden het over hun achtergrond, ervaring en visie. Het event was voor elke deelnemer ook een uitstekende gelegenheid om zich gekoesterd en 'gezien' te voelen, zowel persoonlijk als professioneel.

Gender diversiteit

 

Het percentage opkrikken

Aan goede bedoelingen geen gebrek, maar momenteel maken vrouwen nog steeds maar 35 % uit van het totale aantal werknemers. bpostgroup is van plan om het evenwicht te herstellen en het bewustzijn rond genderdiversiteit hoog op de prioriteitenlijst te houden. Doel is om het aantal vrouwen in het management tegen 2030 op te krikken tot 50%.

Waarom specifiek vrouwen in het management? Omdat bpostgroup als strategie heeft om leiderschap op een totaal nieuwe manier te ontwikkelen dan het oude, traditionele 'Command and Control'-organisatiemodel. Deze evolutie van leiderschap in een meer motiverende en op samenwerking geënte omgeving is een cruciale stap naar toekomstig succes voor de hele groep.

 

Een spiegel voorhouden om te veranderen

Soms is het voor mensen niet evident om te veranderen en zich te ontwikkelen zonder feedback en aanmoedigingen van buitenaf. WIN, een initiatief van Radial, een van de entiteiten van bpostgroup, heeft als visie 'leden te inspireren en te ondersteunen om hun volledige potentieel te benutten'.

In mei 2022 vond het eerste WIN-event plaats rond diversiteit en inclusie. De rest van het jaar stond in het teken van motivatie, op zowel professioneel als persoonlijk vlak.

De obstakels waarmee veel vrouwen op de werkplek te kampen hebben, worden dankzij WIN en het XandY-initiatief beter aangepakt. De weg is nog lang, maar de eerste stap is gezet. Het inzicht in de problematiek en de manieren om het genderevenwicht te verbeteren worden aan alle collega's van bpostgroup voorgelegd, om tot een nieuwe en meer holistische benadering te komen van de werkcultuur.

Binnen bpostgroup is het van essentieel belang om plekken te hebben waar je ideeën kunt uitwisselen en ondersteuning kunt krijgen, wat ook gebeurt. Een bijzonder aandachtspunt is hoe vrouwen worden aangemoedigd om leidinggevende functies op te nemen en hoe het succes van vrouwelijke managers vervolgens in de hele organisatie zal 'doorsijpelen'.

Naast gendergelijkheid krijgt het thema 'inclusief leiderschap' de laatste tijd veel aandacht bij bpostgroup, maar wat is dat precies?