Kansen geven en kansen grijpen, dat is de kern van ons inclusie-en diversiteitsbeleid

De werelden van bpost

Kansen geven en kansen grijpen, dat is de kern van ons inclusie-en diversiteitsbeleid
Kansen geven en kansen grijpen, dat is de kern van ons inclusie-en diversiteitsbeleid

Kansen geven en kansen grijpen, dat is de kern van ons inclusie-en diversiteitsbeleid

story diversiteit

Bernard Vanneste “Ongeveer 40 jaar geleden als postbode bij bpost gestart en vandaag, dankzij opportuniteiten binnen bpost, steun en aanmoediging van mijn leidinggevenden, project manager met focus op het uitrollen van een aanpak rond diversiteit en inclusie bij bpost. “

bpost group wil een inclusieve werkgever zijn en moedigt diversiteit aan. Iedereen die dat wil krijgt kansen en heeft de ruimte om te groeien binnen bpost group. Dat ik hier vandaag vanuit mijn rol als projectmanager aan kan bijdragen is een droom, want diversiteit en inclusie liggen mij persoonlijk heel nauw aan het hart. Reeds van kleins af aan wil ik mensen samen brengen.

Ik lees, hoor en zie ook dat steeds meer bedrijven inzetten op een inclusieve omgeving. Een plek waar iedereen zich welkom voelt en waar elk individu met respect behandeld wordt. Niet onbegrijpelijk, want naast een duidelijke sociale, politieke, ethische en morele verantwoordelijkheid zijn er heel wat bewezen voordelen verbonden aan een diverse en inclusieve werkplek. Zo tonen studies aan dat bedrijven met een hoge diversiteitsgraad en die bovendien investeren in een inclusief beleid beter presteren. Huidige en toekomstige medewerkers hechten bovendien veel belang aan diversiteit op de werkvloer, wat een impact heeft op je employer brand, rekrutering en retentie.

Dat dit onderwerp grote aandacht binnen bpost group gekregen heeft, is van binnenuit gegroeid. In België alleen werken meer dan 27.000 mensen dag in dag uit samen. We zijn een weerspiegeling van de complexe, uitdagende maar  waardevolle diversiteit in onze maatschappij. Het management heeft daarom nood aan handvaten en richtlijnen om hier op een vlotte manier mee om te gaan.

We realiseren dit binnen de grote structuur van ons bedrijf heel stapsgewijs. Zo zijn we gestart met een piloot in het sorteercentrum van New Brussel X. Intussen zijn we uitgebreid naar Antwerpen en andere sites in Brussel,…  En along the way hebben we enkele factoren kunnen identificeren die een diversiteitsbeleid positief beïnvloeden. Ik deel ze graag met jullie:

  1. Sponsorship en ownership: Om een positief effect doorheen het bedrijf te realiseren, moet betrokkenheid gecreëerd worden vanuit het top management. Het hoogste niveau van de organisatie moet van bij de start mee zijn, want zij zullen de verschillende initiatieven challengen ,valideren en sponsoren. De business verantwoordelijken lokaal moeten zich bewust worden van hun betrokkenheid en hun rol om diversiteit te integreren in hun management.
  2. Geïntegreerde visie: Binnen bpost group maken diversiteit en inclusie deel uit van het “Well Being” vijfjaren plan. One shot acties zijn leuk , kunnen op korte termijn resultaat opleveren en aanmoedigen/inspireren. Maar een visie, opvolging en bijsturing zijn nodig.
  3. Ambassadeurs: Probeer top-down én bottom-up te werken. Collega’s die optreden als rolmodellen werken drempel verlagend voor de succesvolle implementatie van acties. Ik ben heel blij dat het bij bpost gemakkelijk is om ambassadeurs te identificeren. Positief geëngageerde mensen die een gezicht van de campagne willen zijn, mee communicatie willen voeren of een klankbord willen vormen.
  4. Continue communicatie: Diversiteit en inclusie moet bespreekbaar blijven en top of mind blijven binnen de organisatie. Het is noodzakelijk om duidelijke boodschappen consistent mee te nemen in de lokale en corporate communicatie. Blijf communiceren over diversiteit en inclusie, via de bestaande kanalen en op innovatieve manieren.
  5. Tools: Leidinggevenden moeten kunnen terugvallen op duidelijke richtlijnen en tools. Je moet handvaten aanreiken waarmee een niet onderhandelbaar kader gecreëerd wordt. Binnen bpost group creëerden we een toolbox die beschikbaar is op het intranet en waar  ondersteunend materiaal terug te vinden is. Onderdeel hiervan is een gedragscode, een Q&A, e-learnings, een brochure,… Investeren in communicatie, opleidingen en de mensen zelf is essentieel, maar om dit te kunnen verankeren moet je kunnen terugvallen op toegankelijke en duidelijke tools.
  6. Externe inspiratie: Je zal merken dat bepaalde expertise niet in huis te vinden is. Binnen bpost werken we samen met experten organisaties zoals bijvoorbeeld Unia en Allyens. Unia ondersteunt ons op het vlak van analyse en opleiding. Allyens focust zich op het communicatieluik.
  7. Netwerking: Probeer het warm water niet uit te vinden. Een extern en intern netwerk is heel waardevol voor het uitwisselen van best practices, advies en ondersteuning. Als je als bedrijf een maatschappelijke rol opneemt, als je tendensen wil veranderen, als je awareness wil creëren, kan je samen meer impact creëren.

Nog een laatste tip? Creëer voor de opvolging van je project hoe klein ook, een klankbord bij de betrokken doelgroepen. Mensen binnen bpost of daarbuiten mogen mij altijd challengen, dat weten ze ????. Een klankbord groeit organisch mee, afhankelijk van de topics die op een bepaald moment op tafel liggen.