Inclusief leiderschap - wat betekent dat?

De werelden van bpost

Inclusive leadership
Inclusive leadership

Inclusief leiderschap - wat betekent dat?

Als je denkt aan een 'leider', welk beeld heb je dan? Bij bpostgroup kreeg dit thema de laatste tijd veel aandacht, want net zoals er niet één type werknemer is, bestaat er ook niet zoiets als één type leider. Leiderschap is aan het veranderen om het multiculturele karakter van het personeel te weerspiegelen, en bpost is vastbesloten om inclusieve leiders in te zetten die kunnen omgaan met diversiteit.

 

Essentiële vereiste

In heel Europa, vooral in de grote steden, is culturele diversiteit nu de norm. Mensen met een verschillende afkomst, cultuur en taal moeten samenwerken, en bedrijven moeten meer en meer beseffen dat dit best zo vlot mogelijk verloopt.

Religieuze praktijken en het dragen van religieuze symbolen op de werkplek, taalgebruik en een andere taal begrijpen... het zijn stuk voor stuk aspecten waarmee je rekening moet houden. Dit is geen 'nice-to-have', maar een essentiële vereiste voor de efficiënte en harmonieuze werking van elk bedrijf. bpostgroup engageert zich om de waarden rond diversiteit onder de aandacht te brengen en ervoor te zorgen dat het management van het bedrijf - op elk echelon - helemaal mee is.

 

Duidelijk kader

Elke leider moet de vrijheid hebben om zijn eigen stijl in zijn job te leggen, maar er moet ook een duidelijk kader zijn waarbinnen hij zich beweegt. De door bpostgroup uitgewerkte richtlijnen scheppen een context waarin diversiteit, gelijkheid en inclusie kunnen gedijen en de behoeften van elk individu worden erkend.

Dit is ook de doelstelling die voor de hele groep werd geformuleerd: 'Een werkgever zijn die gelijke kansen biedt, met een participatieve cultuur, waar alle mensen van elke etniciteit, sociale achtergrond, religie, geslacht, leeftijd of handicap - zichtbaar of onzichtbaar - zich welkom en gewaardeerd voelen'. Een hele opgave, maar een traditionele 'Command and Control'-cultuur verandert zo in iets dat veel dynamischer is en - heel belangrijk - veel doeltreffender.

 

Dezelfde koers varen

Neem nu Preparation Manager Cédric Collet, die al 12 jaar bij bpost werkt in het sorteercentrum van Charleroi X. Daar zijn intussen ongeveer 350 mensen aan de slag, een mix van nationaliteiten, culturen en religies, en dus ook verschillende standpunten.

Cédric is altijd open-minded geweest en stond open voor andere culturen. "Mijn belangrijkste opdracht op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie is uiteenlopende standpunten naast elkaar te laten bestaan en tot eensgezindheid te komen in het hele team. Ik zie niet alleen 'functies', maar vele complexe wezens die hun kennis en hun eigen levensloop meebrengen. Mijn doel is het hele team dezelfde koers te laten varen en raakvlakken te vinden."

 

Grote concepten, kleine stappen

Dit lijken misschien grote concepten, maar de praktische uitwerking is vaak eenvoudig en alledaags. “Zo merk ik soms conservatieve 'humor' op (die bijvoorbeeld racistisch, seksistisch of homofoob is)”, vertelt Cédric. “Mijn rol als manager is dan erop te wijzen dat dit onaanvaardbaar is, ook wanneer het betrekking heeft op het dagelijkse leven buiten het werk. Op de werkvloer moeten we daar heel duidelijk over zijn, en als een teamleider een ongepaste opmerking hoort, moet dit opnieuw worden gekaderd en nogmaals gewezen op de regels."

Ook hier is er opnieuw een verwijzing naar een kader en het belang van regels die iedereen in het bedrijf begrijpt. Leidinggevenden hoeven de beginselen en waarden van bpostgroup dus niet te interpreteren, maar kunnen hun persoonlijke stijl leggen in de manier waarop ze een boodschap overbrengen.

 

Grote uitdaging

De boodschap is dat racistische, seksistische, leeftijdsgebonden of validistische reacties op de werkvloer voor geen enkele organisatie nog aanvaardbaar zijn. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de uitdaging natuurlijk, maar praktische acties zoals de initiatieven van bpostgroup rond diversiteit, gelijkheid en inclusie zijn net bedoeld om meetbare resultaten te boeken.

Als 'harmonieuze werkplek' in eerste instantie vooral klinkt als een nogal melig concept, bedenk dan dat de voordelen een heel groot effect kunnen hebben, en dat het veranderen van een bedrijfscultuur begint met het helpen van leidinggevenden om zich bewust te worden van hun rol en verantwoordelijkheid. Op elk echelon.