Welkom

Informatie die je niet gemist mag hebben

Welkom bij bpost, waar je samen met meer dan 27.000 collega’s iedere dag ruim 5 miljoen mensen zal verbinden. We zijn heel blij dat ook jij bpost gekozen hebt en dat we jou mogen verwelkomen in onze warme, open omgeving. We twijfelen er niet aan dat je je snel thuis zal voelen en ons bedrijf stap voor stap beter zal leren kennen. Met onderstaande documenten (arbeidsreglement, GDPR werknemersverklaring en gedragscode) willen we jou alvast op weg helpen met een stevige basis aan informatie die je niet gemist mag hebben.

Veel succes!

Het arbeidsreglement beschrijft de rechten en plichten van jou als werknemer, informatie over de aard van het werk, arbeidsduur en rustdagen. Het bevat ook informatie over betaling van het loon, einde van de arbeidsrelatie, vakbondsvertegenwoordiging, toezicht door Federale Overheidsdiensten, welzijn op het werk, persoonlijke levenssfeer en (beroeps)ziekte en (arbeids)ongevallen.

De GDPR Werknemersverklaring bevat alle informatie over het gebruik van jouw persoonsgegevens. Hier vind je algemene principes, de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden, de doeleinden en rechtsgronden van de verwerking, de bewaring van de gegevens, de mededeling van de gegevens aan derden, grensoverschrijdende transfers van persoonsgegevens en jouw rechten.

De gedragscode van bpost belichaamt de waarden die de medewerkers van ons bedrijf elke dag moeten inspireren en die als basis dienen voor het onderbouwen van een bedrijfscultuur die gebaseerd is op integriteit. Hier vind je algemene bepalingen, informatie over arbeidsrelaties, handelsbetrekkingen, persoonsgegevens en vertrouwelijkheid, communicatie en de manier waarop bpost zijn maatschappelijke rol opneemt.