Privacy

Privacybeleid

Jouw privacy is sinds de oprichting van bpost een van onze fundamentele waarden.

In een wereld die steeds digitaler wordt, moet ook bpost persoonsgegevens verzamelen en verwerken, onder andere wanneer je via onze career website solliciteert voor een functie bij ons of jezelf inschrijft voor een jobgerelateerd evenement.

In dit document leggen we ons beleid om jouw privacy- en persoonsgegevens te beschermen uit.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Onder persoonsgegevens wordt alle specifieke informatie verstaan die betrekking heeft op een natuurlijke persoon die geïdentificeerd kan worden. In het kader van een sollicitatie of inschrijving voor een evenement via onze career website (https://career.bpost.be/nl) gaat dit om jouw naam, telefoonnummer en emailadres (hierna “persoonsgegevens” genoemd).

We verzamelen voor de career website persoonsgegevens van twee types betrokkenen:

 1. De persoonsgegevens van kandidaten die solliciteren voor een job als postbode, vrachtwagenchauffeur, sorteerder, commercieel medewerker of callcenter agent (hierna “een sollicitatie via de rekruteringspartners” genoemd).
 2. De gegevens van kandidaten die solliciteren voor alle andere functies bij bpost (hierna “een sollicitatie rechtstreeks via bpost” genoemd).

We maken dit onderscheid, omdat jouw keuze voor een bepaalde job zal bepalen wie de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens is.

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens en voor welke doeleinden?

Op onze career website kan je verschillende acties doen, namelijk het solliciteren voor een job of jezelf inschrijven voor een jobgerelateerd evenement. In beide gevallen worden jouw gegevens door verschillende partijen verwerkt.

 1. Voor wat betreft een sollicitatie via de rekruteringspartners :
   
  1. Start People nv (Frankrijklei 101, 2000 Antwerpen) en Manpower nv (Gemeenschappenlaan 110, 1200 Brussel) (hierna “rekruteringspartners”), zijn verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van jouw gegevens met als doel (1) te bepalen of jouw kandidatuur volledig is en overeenkomt met de vacature bij bpost (2) te bepalen of jouw inschrijving voor een jobgerelateerd evenement (bv. een Jobdag georganiseerd door een rekruteringspartner) aanleiding kan geven tot een uitnodiging voor dit evenement.
  2. bpost nv van publiek recht (Muntcentrum, 1000 Brussel, hierna “bpost”), is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens nadat bpost deze ontvangen heeft van Start People of Manpower in het kader van een rekrutering. bpost zal deze gegevens gebruiken om je te melden of er informatie ontbreekt, of je nog stappen dient uit te voeren en om jou te informeren over andere vacatures die overeenkomen met jouw profiel indien je hier toestemming voor hebt gegeven in het sollicitatieproces.
   
 2. Voor wat betreft een sollicitatie rechtstreeks via bpost :
   
  bpost nv (Muntcentrum, 1000 Brussel, hierna “bpost”) is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens met als doel (1) te bepalen of jouw kandidatuur volledig is en overeenkomt met de vacature bij bpost (2) jou te informeren over andere vacatures die overeenkomen met jouw profiel indien je hier toestemming voor hebt gegeven in het sollicitatieproces (2) te bepalen of jouw inschrijving voor een jobgerelateerd evenement (bv. een assessment day voor een traineeship) aanleiding kan geven tot een uitnodiging voor dit evenement.

Waarom delen wij jouw gegevens met derden en wie zijn deze derden?

bpost gaat niet over tot het meedelen, verkopen, doorgeven of anderszins verspreiden van jouw persoonsgegevens aan partijen buiten bpost group, tenzij met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld wanneer de gegevens overgemaakt worden aan leveranciers van diensten inzake hulp bij aanwerving) of tenzij dat wettelijk vereist wordt.

Indien je ons op het einde van de kandidaatstellingsprocedure jouw toestemming geeft, dan kunnen wij jouw gegevens gebruiken om contact met jou op te nemen om gelijkaardige werkaanbiedingen voor te stellen of meer algemene informatie te verschaffen over de tewerkstelling bij bpost tijdens de periode waarin jouw profiel actief is. Die periode kan lopen tot maximaal twee jaar na het afsluiten van jouw dossier (in het kader van een sollicitatie via de rekruteringspartners), of twee jaar na jouw laatste aanmelding (in het kader van een sollicitatie rechtstreeks via bpost) of tot aan de vrijwillige anonimisering van jouw profiel.

Daarnaast kan toegang tot jouw persoonsgegevens worden verleend aan

 • onze ICT- dienstverleners die ze verwerken als verwerker voor technische interventies, onderhoud en datahosting
 • Cornerstone OnDemand, Inc die ze als verwerker verwerken ter ondersteuning bij het rekruteren, opvolgen en onboarden van kandidaten en dit in het kader van een sollicitatie rechtstreeks via bpost

Deze zijn soms gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte. Alle in de contractuele modelbepalingen van de EU beschreven maatregelen zijn aan deze dienstverleners opgelegd.

Hoelang houden wij jouw gegevens bij?

Jouw persoonsgegevens worden gedurende 2 jaar bewaard na het afsluiten van jouw dossier (in het kader van een sollicitatie via de rekruteringspartners) of na jouw laatste aanmelding (in het kader van een sollicitatie rechtstreeks via bpost). Deze periode is nodig voor het verwerken en opvolgen van jouw sollicitatie of inschrijving voor een evenement of voor het behandelen van eventuele klachten.

Na het verstrijken van bovenstaande termijn zal je alvorens wij overgaan tot het definitief verwijderen van jouw dossier hiervan verwittigd worden. Op basis van dit schrijven kan je alsnog aangeven dat je langer in de database wenst behouden te blijven.

Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Je hebt onder bepaalde voorwaarden het recht om inzage te vragen in jouw gegevens, indien nodig de verbetering ervan te vragen, om de wissing van jouw gegevens te vragen of om de verwerking van jouw gegevens te beperken of om de overdracht van jouw gegevens te vragen. Om dit te doen, kan je jouw aanvraag richten aan bpost op een van de twee volgende manieren:

*Een kopie van jouw identiteitskaart (indien gewenst, kan je het kaartnummer en jouw foto onleesbaar maken) of een kopie van jouw rijbewijs of een kopie van jouw internationaal paspoort (waar zelfde informatie onleesbaar gemaakt kan worden). Gelieve de houdbaarheidsdatum niet onleesbaar te maken. De geboortedatum is vaak gebruikt om het onderscheid te maken tussen mensen met dezelfde naam.

U heeft ten slotte ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in België als je geen antwoord ontvangt op één van de bovenstaande verzoeken https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger.

Laatste update 9 juni 2021