Manager Performance Reporting

Vlaams-Brabant
Posting 


Inleiding

 

Er waait een nieuwe wind door bpost. We werken aan veelbelovende projecten die het enthousiasme van onze medewerkers opwekken. We zijn op zoek naar nieuwe talenten om al deze projecten tot een goed einde te brengen. Daarom richten we ons tot jullie, fantastische professionele medewerkers die zeer specifieke taken kunnen uitvoeren.

We zoeken nog een Performance Reporting Manager om onze groei in goede banen te leiden.

 

Doelstelling van de functie

 

- De nodige verslagen, tools en gegevens ter beschikking stellen van het Central Management, Lijnmanagement, de Performace Specialists en de Process en Project Owners zodat zij op eenvoudige, doeltreffende en regelmatige manier de operationele performantie en kwaliteit van hun entiteit/product kunnen opvolgen.

- Diezelfde mensen ondersteunen bij hun analyses door hen de nodige expertise, gegevens en details te verstrekken.

- De verschillende veranderingen en projecten op bedrijfsniveau (organisatorisch, procesgerelateerd, IT, financieel …) opvolgen, om te anticiperen op de behoeftes en impact op de verslagen/analyses.

- Doeltreffende meetsystemen voorstellen binnen MSO.

- Een hoofdrolspeler zijn in de bepaling van de performantiebehoeftes en -doelstellingen van de verschillende entiteiten.

- Zijn team leiden, motiveren en coachen.

Taken en verantwoordelijkheden

Operationeel:

- Zich vergewissen van de goede werking van de dagelijkse activiteiten (tijdig geleverde rapporten van goede kwaliteit) en de nodige acties invoeren

- Beheren van de nieuwe aanvragen/aanpassingen: prioriteit/planning

- Opvolgen/beheren van de verschillende projecten/ontwikkelingen binnen het team

- Beheren van de “gevoelige” of “belangrijke” rapporteringen (ontwikkeling/updates/ ...)

- Uitwerken van strategische analyses en rapporteringen

 

Technisch:

- Aansturen van de architectuur van de M&R-rapportering

- Voortdurende verbetering van de interne automatisering-/industrialiseringsprocessen waarbij de kwaliteit/betrouwbaarheid van de gemaakte rapporten/analyses gewaarborgd blijft

- IT en de BI challengen op het vlak van onze behoeftes/een sleutelpartner zijn voor BI

- Zich informeren over nieuwe technologieën, ICT-veranderingen (bijvoorbeeld: cloud computing, nieuwe Dashboarding-tool, nieuwe datamerging-tool ...)

- Vernieuwende ideeën aanbrengen/aanreiken in het betrokken domein

- Een globaal beeld hebben van de verschillende business-toepassingen

 

People:

- Een team van ~12 personen (op 2 niveaus) leiden.

- Coaching/ontwikkeling van de managers

- Creativiteit, flexibiliteit … stimuleren

- Instaan voor de continuïteit van de expertise in de verschillende domeinen

- Beheren van de prioriteiten

- Opleiding van de teamleden voor de nieuwe tools/nieuwe technologieën

- Communiceren (veranderingen, beslissingen, projecten ...)

- Staffing

 

Klanten:

- Beheren en begrijpen van en anticiperen op de steeds groter wordende behoeftes/verwachtingen van de klanten

- De behoeftes van de klant challengen (en in verhouding tot de bpost-prioriteiten)

- Een vertrouwensklimaat-/relatie opbouwen met de vele klanten

 

Strategie – visie:

- Actief lid van de staff performance M&R om de controle van de financiële en operationele performantie te verzekeren

- Actief deelnemen aan de bepaling van de KPI’s/doelstellingen van de verschillende scorecards

- Betrokkenheid bij de verschillende strategische projecten

- De korte, middellange en lange termijnvisie van het team bepalen.

 

 

Toekomstige uitdagingen:

 

- De huidige rapportering moderniseren dankzij de nieuwe technologieën die binnenkort ter beschikking zullen zijn (Knime, Power BI ...)

- De invoer van een wendbare structuur voortzetten om beter te voldoen aan de prioriteiten en aan de behoeftes van onze interne klanten (De doeltreffendheid van het huidige team versterken. Meer transparantie, flexibiliteit).

- Bepalen welke elementen het werk en de output van het team in een omgeving die voortdurend verandert, beïnvloeden.

- Nieuwe projecten vereisen een volledige herziening van bepaalde rapporten

- De monitoring van nieuwe activiteiten integreren.

Opleiding

 

· Je hebt een masterdiploma.

· Vereiste ervaring voor de functie:

· Minstens 5 jaar ervaring met reportingsystemen en -methodes

· Goede kennis van de logistieke sector

· Talenkennis:

· Degelijke kennis van beide landstalen en kennis van het Engels

· Technische kennis vereist om de functie uit te voeren:

· Degelijke kennis van de infrastructuur en de organisatie van MSO

· Operationele kennis en ervaring met logistieke systemen (bevoorradingsketen - supply chain).

· Goede kennis van de business (relevante acties kunnen opstarten, urgentie, flexibiliteit)

· Kennis van de financiële en boekhoudkundige aspecten van het bedrijf is een pluspunt

· Meettechnieken en -systemen

· Kennis van ICT en BI

 

Bijkomende informatie

 

bpost wil steeds innoveren. Om performant te blijven, investeren we in onze medewerkers door erop toe te zien dat ze evolueren in hun functie en dat ze hun competenties ontwikkelen.
Naast een competitief loonpakket met tal van extralegale voordelen bieden we een brede waaier aan ontwikkelingsperspectieven, mogelijkheden om snel door te groeien en professionele opleidingen.

We bieden jou heel wat toekomstperspectieven, mogelijkheden om snel door te groeien en tal van opleidingen in een werkomgeving waar competenties, gelijkheid van kansen en diversiteit de boventoon voeren. Daarbij komen ook nog een zeer concurrentieel salaris en heel wat extralegale voordelen.

 

 

 Proef al even van de sfeer bij bpost