Senior Operations Supervisor Antwerpen X

Operational Management

banner not found
banner not found

Senior Operations Supervisor Antwerpen X

Regio : Antwerpen

SENIOR OPERATIONS SUPERVISOR

Context        

bpost is altijd onderweg. We creëren voor onze mensen een omgeving met uitdagende projecten, inspirerende samenwerkingen en de nieuwste technologieën, met interessante job opportuniteiten en opleidingsprogramma’s voor iedereen.

Binnen dit verhaal zijn wij op zoek naar een senior operations supervisor in het sorteercentrum Antwerpen.

Structuur

Rapporteert aan : (Senior) Production Manager Preparation

Doel

Autonoom opnemen van de hiërarchische en operationele verantwoordelijkheid  van een vacatie (bestaande uit een groot team en complex fluxbeheer – min. 150 FTE).

Dagelijks operationele beslissingen nemen over de werkingsprioriteiten en producten volgens het kader uitgewerkt door de Site Manager. Continu voorstellen formuleren ter verbetering van de processen en de (Senior) Production Manager Preparation helpen bij het opstellen van het jaarplan en bij het realiseren van de actieplannen.  Optreden als rechterhand van de (Senior) Production Manager Preparation tijdens de toegewezen vacatie en hem vervangen in geval van afwezigheid.

Hoofdtaken

·       Samen met de (Senior) Production Manager Preparation actief meewerken aan het opstellen van het jaarplan om alle KPI's die betrekking hebben op het budget, de kwaliteit, de medewerkers en de klanten te behalen door verbeteringsvoorstellen te formuleren en te vertalen in end to end projecten.

Deze projecten vervolgens coördineren en toewijzen aan (Senior) TL over de vacaties heen.

·       Superviseren en coördineren van de uitvoering van de verrichtingen van de operationele productie-entiteit van het IMC tijdens de nachtvacatie met verantwoordelijkheid over de beslissingen die een E2E-impact kunnen hebben

·       Toekennen van de resources naargelang de werklast en de verwerkingsprioriteiten in samenwerking met de Planning manager

·       Leiden van de operationele productievergaderingen  met de (Senior) Teamleaders van de vacatie. Nemen van operationele beslissingen in het E2E-belang en met inachtneming van het kader dat door de (Senior) Production Manager Preparation is vastgelegd en indien nodig contact opnemen met de (Senior) Production Manager Preparation en de Transport Manager als de omstandigheden het vereisen (annulering van het vertrek van Transport door weersomstandigheden, stakingen, start van het Business Continuity Plan)

·       Opvolgen van de resultaten van de performantie-KPI's en invoeren van de verbeteringsacties in samenwerking met :

·       de (Senior) Production Manager

·       de AVCS coach, via korte termijn opvolging productie-indicatoren door het updaten van de tellers

·       de (Senior) TL, voor de concrete implementatie in de toegewezen zones

Toezien op de uitvoering van de verbeteracties en de verankering van de resultaten.

·       Verbeteren van de operationele en technische werking van de productiesite

·       Voortdurend analyseren en voorstellen van de mogelijkheden tot procesverbeteringen binnen het IMC en meer bepaald voor de eigen  vacatie

·       Opvolgen van alle stappen voor voortdurende verbetering van de eigen ploegen  op basis van nationale standaarden en leantools

·       Doorgeven van eventuele technische issues aan de Technical Manager; controle correct gebruik machines, etiketten aanmaken in tool FM, voorstellen tot verbetering

·       Ontwikkelen van het Line Management (Teamleaders, Senior Teamleaders) van de eigen vacatie op people en operationeel vlak (E2E), om voortdurend een optimale uitvoering van de verrichtingen te garanderen vanuit de E2E-optiek en om te kunnen evolueren naar een autonoom beheer.

·       Dagelijkse coaching & feedback

·       Functionerings- en welzijnsgesprekken ;

·       Wekelijks overleg over de prioriteiten en end to end projecten in de werkzone

·       Toezien, ontwikkelen en opvolgen van de competentie- en talentontwikkeling met het oog op een efficiënt successiebeleid

·       Organiseren, opvolgen en evalueren in samenwerking met het lokale management van de ontwikkeling van de (Senior) TL oa door CVA Academy

·       Actief deelnemen aan verbeterprojecten (lokaal en nationaal) als sponsor of als trekker. Business case opmaken voor de implementatie van een project.

·       Autonoom coördineren van de implementatie van alle Safety-initiatieven binnen de eigen vacatie en coachen van de lijnverantwoordelijken via scouting, om de zero accident-cultuur te doen doordringen bij alle personen van de nachtploeg

·       Beheren van de dagelijkse operationele contacten met de regionale vertegenwoordigers van de eigen vacatie van de sociale partners en toezien op het behoud van een constructief sociaal klimaat via permanent overleg (formeel en informeel) en meedelen van de discussiepunten aan de (Senior) Production Manager Preparation

·       Instaan voor de vervanging van de (Senior) Production Manager Preparation bij afwezigheid

Technische expertise

·           Master

·           Minimum 5 jaar ervaring

·           Degelijke kennis van de tweede landstaal (in functie van de werkplaats)

·           Goede kennis van het Engels      

·       grondige kennis van de operationele processen en producten binnen een IMC

·       degelijke kennis van de operationele processen en producten bij Distribution

·       degelijke kennis van people management (individuele coaching, overtuigen, organiseren)

·       degelijke kennis van performantiebeheer

·       basis ervaring met het beheer van de sociale relaties

 

De volgende stappen

De volgende stappen

1
Je solliciteert
2
Je leert bpost kennen dankzij jouw recruiter
3
Je ontdekt de job en het team via jouw manager
4
Je gaat aan de slag!

Vergelijkbare jobs

E-Commerce Supply Chain Engineer - Leipzig
Regio : International
Pricing Manager Radial Europe - Machelen
Regio : Flemish Brabant
Pricing Manager Radial Europe - Machelen
Regio : Flemish Brabant
Solutions Design Engineer - Bronisze
Regio : International
bpost image not found Ontdek de job